Home

Isang Inhinyero at Sikologo na bubuo ng malawak na kwento.

Kwento ng buhay ko kung paano nagbago at kung paano natuto.